„Деница“ низ бројки

Повеќе од
0
хируршки интервенции годишно
Повеќе од
0
дијагностички прегледи годишно

Најнови информации

30

Септември 2021

ГЛАУКОМ

Глаукомот е втора најчеста причина за појава на слепило во светот. Затоа, редовните очни прегледи се есенцијални за раното откривање на глаукомот.

Повеќе

НАШИ СОРАБОТНИЦИ