"DENICA" THROUGH THE NUMBERS

MORE THAN
0
SURGICAL INTERVENTIONS ANNUALLY
MORE THAN
0
DIAGNOSTIC CHECKS ANNUALLY

LATEST INFORMATION

20

Септември 2022

СОВЕТИ ЗА ДОБАР ВИД

Можете да си помогнете да го зачувате вашиот вид со тоа што ќе се посветите многу повеќе на здравиот начин на живот.

More

12

Септември 2022

МАЛИ ПРОБЛЕМИ СО ВИДOT

Секој проблем поврзан со окото, иако можеби се смета дека е мал, најдобро е да биде третиран навремено, со цел да не прерасне во поголем проблем кој можеби нема да може да се надмине.

More

Our ASSOCIATES