Блог

СВЕТСКИ ДЕН НА ВИДОТ

Специјалната очна болниоца „Деница“ на своите пациенти, како и на сите офталмолози и останатиот медицински персонал во Македонија